První setkání jsou věnována očekáváním, zmapování situace, potřeb a domluvě o možnosti a přínosech spolupráce pro Vás. Rozhodujeme se oba, zdali nám spolupráce po vzájemném poznávání může vyhovovat a domlouváme se v jaké formě.

Probíhají po předchozím objednání se v předem domluvený čas v terapeutické místnosti, jednou nebo dvakrát za 14 dní. Počet sezení nelze předem určit.

Nabízím časy: pondělí - středa od 9., 10. a 11. hodiny, čtvrtek od 16., 17., 18. hodiny.

Upozorňuji, že jste ve vlastním zájmu zodpovědný/á dorazit na sezení včas; sezení skončí vždy v předem určeném čase i v případě, že se opozdíte.

Cena (platná od 1.1.2023): 900 Kč / 50 minut. Platby probíhají jednorázově v hotovosti na konci dohodnutého sezení (příjmový doklad) nebo bezhotovostně připsané předem na účet 6406425399/0800 (faktura a QR kód).

Pojištěnci ČPZP mohou žádat o příspěvek až 2500 Kč v rámci preventivního programu Duševní zdraví. Pojištěnci VZP až 5000 Kč. Pojištěnci ZPMV ČR mohou nově čerpat až 4000 Kč, pojištěnci RBP až 2 500 Kč, ZPŠ až 2000 Kč, OZP až 10000 Kč.

Domluvený termín odsouhlasený mnou a klienty pokládám za závazný. Naše naplánované setkání můžeme oboustranně bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin předem e‑mailem nebo telefonicky. Pokud je zrušení pozdější, nebo na sezení nedorazíte, hradíte poplatek v plné výši ceny sezení tak, jako kdyby proběhlo, převodem nebo v hotovosti při dalším sezení. Tímto opatřením předcházím blokování termínu, ať mohu včas nabídnout uvolněný termín jinému klientovi. Pokud zrušíte naši schůzku více jak 24 hodin předem, neplatíte žádný storno poplatek.

V případě, že je naše spolupráce zavedená doporučuji našemu rozloučení věnovat jedno ukončovací sezení.

Moje soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby. Nemám smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou. Není nutné doporučení lékaře. Všechny údaje a informace o Vás a o průběhu terapie považuji za důvěrné, mám k nim přístup pouze já. Zavazuji se k zachování mlčenlivosti, která je omezena ze zákona č. 40/2009 Sb. (viz § 367 a § 368). 

Objednáním se na první sezení stvrzujete porozumění a souhlas s výše uvedenými podmínkami.