První setkání jsou věnována očekáváním, zmapování situace, potřeb a domluvě o možnosti a přínosech spolupráce. Rozhodujeme se oba, zdali nám spolupráce po vzájemném poznávání může vyhovovat a domlouváme se v jaké formě.

Probíhají po předchozím objednání se v předem domluvený čas v terapeutické místnosti, zpravidla jednou nebo dvakrát za 14 dní. Počet sezení nelze předem určit.

Nabízím časy ve čtvrtek od 16., 17., 18. a 19. hodiny.

Cena (platná od 1.1.2023): 900 Kč / 50 minut. Platby probíhají jednorázově v hotovosti na konci dohodnutého sezení (příjmový doklad) nebo bezhotovostně připsané den předem na účet 6406425399/0800 (faktura).

Pojištěnci ČPZP mohou žádat o příspěvek až 5 x 500 Kč v rámci preventivního programu Duševní zdraví. Pojištěnci VZP až 5000 Kč. Pojištěnci ZPMV ČR mohou nově čerpat až 4000 Kč.


Naše setkání můžeme oboustranně bezplatně zrušit nejpozději 24 h předem e‑mailem nebo telefonicky. Pokud je zrušení pozdější, je storno poplatek v plné výši.

Moje soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby. Nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Není nutné doporučení lékaře. Všechny údaje a informace o Vás a o průběhu terapie považuji za důvěrné, mám k nim přístup pouze já. Zavazuji se k zachování mlčenlivosti, která je omezena ze zákona č. 40/2009 Sb. (viz § 367 a § 368). Započetím spolupráce souhlasíte s uvedenými informacemi.