MATKY POSPOLU

PODPŮRNÁ A SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA PRO MATKY V RANÝCH FÁZÍCH MATEŘSTVÍ

Nebuďte na mateřskou samy. Postarejte se i o sebe. Můžete nalézt inspiraci, podporu, povzbuzení, pochopení, kterého se vám v jiných skupinách nemusí dostávat. 

Budeme se věnovat tématu, které přinesete, nebo tématu navrženému (očekávání, poporodní období, sebepéče, všímavost, vztek, nejistoty, vztahy s okolím aj.).

Skupina není výkonová, zaměřená na hodnocení ani porovnávání.

Vytvořme společně bezpečný prostor, ve kterém budete moct mluvit o tom, co prožíváte.


Je pro ty, které mají zájem

  • více porozumět samy sobě a své situaci,
  • najít sílu na své cestě,
  • sdílet své pocity, mateřské zážitky,
  • hledat vlastní zdroje a zvládat svoji roli s větší lehkostí,
  • naslouchat a inspirovat se v kruhu žen s podobnou zkušeností,
  • postarat se o své potřeby, o své duševní zdraví.

Neslouží pro ty, které

  • se nemohou pravidelně účastnit setkání bez dítěte,
  • chtějí odbornou přednášku, laktační poradenství, služby duly, lekce nošení dětí, léčebnou skupinu, individuální psychoterapii.

Skupina bude uzavřená v počtu 6-10 žen (tzn. v průběhu jednoho běhu se nemůže nikdo další přidat). Přihlášení je předem nutné. Pokud si nejste jisté, zda je skupina tím pravým místem pro Vás, neváhejte se ozvat. Můžeme se i nezávazně setkat.

Čeká nás celkem 8 neděl 1x za 14 dní v časech 17:00-18:30 h. Zameškané setkání není možné nahradit. V případě domluvy všech účastnic je možné upravit čas setkávání.

Termíny: 12. 3. 2023, 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6. 2023

V současné době probíhá přihlašování účastnic.


CENA - 2000 Kč / běh / 8 setkání

V případě, že si potřebujete platbu rozložit na splátky, dohodneme se individuálně.

Pojištěnky VZP, ČPZP a ZP MV ČR si mohou běh nechat proplatit preventivním programem Duševní zdraví.


Budeme se scházet v kreativním ateliéru Jeleni nelení na adrese Soukenická 45, Slaný.

Co se na skupině řekne, zůstane tam. 

Po dobu setkání se používají mobilní telefony pouze v akutních případech.

Je důležité přijít na skupinu včas.