Narodila jsem se v roce 1990 v jižních Čechách. Původem jsem ze Šumavy. Nyní bydlím ve Slaném. 

Jsem vdaná a matkou dcery.

Ve volném čase jsem ráda s rodinou, s kamarády a s naší fenkou.

VZDĚLÁNÍ

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářské studium jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

V roce 2014 jsem získala osvědčení Psycholog ve zdravotnictví.

Od roku 2021 jsem absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v integrativní Gestalt psychoterapiiINSTEP.

V roce 2022 jsem absolvovala osmitýdenní kurz snižování stresu pomocí mindfulness - MBSR (mindfulness based stress reduction).

Pracuji pod odbornou supervizí (Mgr. Barbara Ernest). V těchto případech zůstává klient zcela anonymní.

Držím se pravidel etického kodexu EAP.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii, z.s.

Další vzdělání

Podstupuji celoživotní vzdělávání.

Účastnila jsem se řady odborných akcí, kurzů, seminářů, konferencí. Například: Psychologie potratu a postabortivní syndrom, Trauma ztráty dítěte - klinicko - terapeutický přístup, Rodičovské vyhoření, Vztek matek, Ztráty v kontextu rodičovství, Mateřská psychika v troskách, Perinatální duševní zdraví, Křehká mateřská psychika, Trauma a traumatická krize, Bodyterapie, Systemika, Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště, Terapie hrou, Úvod do relaxačních technik v práci s klientem, Vedení krizového rozhovoru, Rodinná gestalt terapie, Psychologická problematika stáří a umírání atd.

PRAXE

V soukromé praxi jsem působila od roku 2021 do roku 2024.

Od ledna roku 2016 jsem pracovala ve Středisku výchovné péče ve Slaném na pozici psychologa, kde jsem se věnovala dětem, dospívajícím, dospělým, rodinám. Také jsem pracovala na preventivních programech pro třídní kolektivy.

Další cenné zkušenosti jsem získala při různých stážích a při dobrovolnictví, například na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET, v Dobroduši Diakonie ČCE - SKP, v AUT - Centrum, na Oddělení klinické psychologie a na pracovišti Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů ve FN v Motole, ve společnosti Rytmus - Od klienta k občanovi, v Denním sanatoriu Horní Palata, v Pedagogicko-psychologické poradně...

Lektorovala jsem seminář Puberta a Duševní zdraví matek v Dětském klubu Letnice.

Spolupořádala jsem dva víkendové Retreaty pro maminky.